Národní infrastruktura prostorových dat

Instituce, které se aktivně podílejí na budování české národní informační infrastruktury

Ministerstvo životního prostředí http://www.mzp.cz
Ministerstvo vnitra http://www.mvcr.cz
Český úřad zeměměřický a katastrální http://www.cuzk.cz
Česká asociace pro geoinformace http://www.cagi.cz
Sdružení Nemoforum http://www.cuzk.cz/nemoforum

On-line metadata pro referenční a tématická data podle příloh I, II, III

Metainformační databázový systém MIDAS http://www.cagi.cz/midas
Metainformační systém Ministerstva životního prostředí MIS http://mis.cenia.cz/

On-line publikace referenčních a tématických dat podle příloh I, II, III

Mapové služby Portálu veřejné správy České republiky http://geoportal.cenia.cz
Geoportál zeměměřického úřadu http://geoportal.cuzk.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí http://www.mpsv.cz
Mapserver OPRL http://www.uhul.cz/carto
Mapové služby Portálu ochrany přírody http://mapy.nature.cz/
Portál územního plánování http://portal.uur.cz

Kraje

Jihočeský http://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz
Jihomoravský http://mapy.kr-jihomoravsky.cz
Karlovarský http://mapy.kr-karlovarsky.cz/
Královéhradecký http://gis.kr-kralovehradecky.cz
Liberecký http://www.kraj-lbc.cz
Moravskoslezský http://www.kr-moravskoslezsky.cz
Olomoucký http://www.kr-olomoucky.cz
Pardubický http://www.pardubickykraj.cz
Praha http://www.praha-mesto.cz
Plzeňský http://www.kr-plzensky.cz
Středočeský http://mapy.kr-stredocesky.cz
Ústecký http://mapy.kr-ustecky.cz
Vysočina http://www.kr-vysocina.cz/gis
Zlínský http://mapy.kr-zlinsky.cz

Referenční a tématická data podle rozlišení a měřítka

Závěry analýz dostupnosti datových zdrojů pro naplňování směrnice INSPIRE

Soubor zobrazuje výsledky prvotního průzkumu dostupných datových zdrojů použitelných v rámci projektu INSPIRE. Tabulka není kompletní a bude průběžně aktualizována. Žádáme Vás o zasílání případných připomínek nebo doplnění.

Kontakt: inspire@cenia.cz.