Uskutečněné akce

Konference Inspirujme se...

Již třetí ročník konference Inspirujme se... se konal ve dnech 23.-24. listopadu 2010 ve Vzdělávacím a informačním centru FLORET v Průhonicích. Úplný název letošní konference byl Inspirujme se...možnostmi. Informace ke konferenci naleznete na stránkách konference.

III. národní kongres České asociace pro geoinformace s mezinárodní účastí

Voronez

CAGI Vás zve na další geoinformatický kongres s mezinárodní účastí v Brně, který se uskuteční ve dnech 26. ? 28. května 2010 v Brně, hotel Voroněž I.
Letošní název je GIVS - GEOINFORMAČNÍ INFRASTRUKTURY PRO VĚDU A SPOLEČNOST. Více informací naleznete na oficiálních stránkách.

Konference Informační systémy v lesnictví a zemědělství

Ve dnech 11. a 12. května 2010 se koná další ročník hkonference Informační systémy v lesnictví a zemědělství. Více informací naleznete na internetových stránkách konference.

INSPIRE@SK InfoDay 2010

Ministerstvo zivotneho prostredia a Slovenska agentura zivotneho prostredia pořádají workshop s názvem INSPIRE@SK InfoDay, který se uskuteční 30.3.2010 v Bratislavě, v prostorách Statneho geologickeho ustavu Dionyza Stura. Akce je zaměřená na implementaci úloh vyplývajících ze zákona č. 3/2010 Z. z. o Narodnej infrastrukture pre priestorové informacie. ... více »

Konference Enviro-i-Forum 2010

Slovenská agentúra životného prostredia a Technická univerzita vo Zvolene Vás spolu se svými partnery zvou na 6. ročník konference věnované environmentální informatice. Enviro-i-Fórum 2010 se uskuteční ve dnech 8.?9. června 2010 v prostorách Technickej univerzity vo Zvolene. ... více »

Konference INSPIRE 2010

Krakow

Čtvrtý ročník konference INSPIRE s nosným tématem "INSPIRE jako rámec pro spolupráci" bude letos hostit město Krakow. Samotná konference proběhne ve dnech 23. až 25. června 2010, 22. června bude ještě uspořádán předkonferenční workshop. ... více »

Konference Inspirujme se...spoluprací

InspirujmeSe

Konference Inspirujme se....se letos bude konat 24.-25.11.2009 již podruhé. Jejím podtitulem je spolupráce. Po loňské zkušenosti s jednodenním marathonem pořádá letos CENIA konferenci dvoudenní. Dva dny budou využity k představení dalších kroků v implementaci INSPIRE ze strany státu (geooportál, koordinace) a snad také ze strany povinných poskytovatelů. ... více »

Konference ISZL a INSPIREd CEE-SDI

Již 15. ročník mezinárodní konference ISZL (Informační systémy v zemědělství a lesnictví) proběhne 12. a 13. května v prostorách České zemědělské univerzity v Praze. Letošní novinkou je spojení s konferencí CEESDI (Central and Eastern Europe Spatial Data Infrastructure), ICT for Rural Areas a Living Labs for Spatial Data Development. ... více »

GIS...Ostrava 2009

GISOstrava2009

Ve dnech 25. až 28. ledna 2009 se v prostorách Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava konala konference GIS Ostrava 2009. ... více »

Seminář k Data Sharing

Data_Sharing1

Dne 3. února 2009 od 10.00 do 12.00 hodin proběhl na Ministerstvu životního prostředí seminář "Pravidla sdílení dat v Evropě". Tento seminář se konal v souvislosti s připomíkováním implementačních pravidel o přístupu orgánů Společenství k datům členských států. ... více »

Syndikovat obsah