Uskutečněné akce

Konference Inspirujme se....

Logo INSPIRE

Konference Inspirujme se...proběhla v netradičním termínu 14.-15.2.2017 na netradičním místě v Park Inn hotelu Praha avšak s tradičním složením organizátorů, tedy CENIA, česká informační agentura životního prostředí ve spolupraci se Slovenskou agentúrou životného prostredia. Na stránkách konference v sekci program jsou dostupné prezentace.