Uskutečněné akce

GIS OStrava

Ostrava2.jpg

Sympozium GIS Ostrava 2017 s titulem "Geoinformatika v pohybu" proběhlo ve dnech 22.-24.3.2017 v Nové aule (Kongresové centrum) Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě (VŠB-TUO). Akci pořádala VŠB-TUO pod záštitou České asociace pro geoinformace, Slovenské asociace pro geoinformatiku a Sdružení pro dopravní telematiku. Více informací naleznete zde.