Uskutečněné akce

GIS v plánování měst a regionů

2. ročník konference GIS v plánování měst a regionů se dne 15.9. 2016 uskutečnil na Vysoké škole regionálního rozvoje v Praze (Žalanského 68/54, Praha - Řepy). Konferenci společně s Vysokou školou regionálního rozvoje uspopořádala Česká asociace pro geoinformace.

Hlavními tématy letošního ročníku konference byly:

  • Územně analytické podklady po 10 letech od uvedení do života
  • Webové portály územního plánování
  • Participativní GIS, VGI a crowdsourcing v územním plánování
  • GIS jako podpora řešení krizových situací
  • Standardy vs. kreativita v územním plánování
  • Změna klimatu a její vliv na územní plánování

Na stránkách akce jsou zpřístupněny prezentace.