Ostatní poskytovatelé

Ostatní poskytovatelé jsou všichni, kdo nejsou povinným subjektem podle novely zákona 123/1998 Sb. a přesto chtějí zpřístupnit svá prostorová data na geoportálu. V zákoně jsou označeni jako jiní poskytovatelé.

Zpřístupnění prostorových dat je možné, pokud o to poskytovatel požádá provozovatele geoportálu (Ministerstvo životního prostředí) a pokud poskytovaná data a služby budou splňovat požadavky stanovené v implementačních pravidlech INSPIRE.

Ostatní poskytovatelé mohou zpřístupnit jak prostorová data, která nevyžaduje směrnice 2007/2/ES, tak i prostorová data a služby odpovídající tématům z příloh I až III směrnice. Pokud má poskytovatel dat zprovozněnu síťovou službu, může jí ke zpřístupňování dat přes geoportál využít, musí ovšem splňovat technické požadavky INSPIRE. Pokud poskytovatel nemá vlastní síťové služby, může využít služeb geoportálu, u kterých se o splnění technických požadavků stará provozovatel geoportálu.

Prostorová data nebo služby může poskytovat pouze pořizovatel dat, tedy osoba nebo organizace, která data sama vytváří nebo si je nechává vytvářet, spravuje a aktualizuje. Držitelů kopií prostorových dat se možnost poskytovat data netýká.

Sady prostorových dat jsou uživateli zpřístupňovány na základě licenční smlouvy!