Specifikace dat

Proces harmonizace specifikací dat je navržen tak, aby maximálně využil již existující specifikace. Harmonizace probíhá ve dvou krocích:

  • Vývoj metodiky specifikace začal již v přípravné fázi a skončil na počátku transpoziční fáze (2007). Vedl k vytvoření dokumentů DS-D 2.5 Generic Conceptual Model (GCM) a DS-D 2.6 Methodology for Specification Development
  • Druhý krok zahrnuje specifikaci dat pro všechna témata v přílohách směrnice, která bude trvat pět let. Práce uskutečněná během transpoziční fáze klade důraz na témata dat v příloze I.

Testování specifikací pro data z témat přílohy I směrnice skončilo na jaře 2009. Výsledky testování sloužily jako podklad pro vytvoření  implementačních pravidel, která byla INSPIRE Committee schválena 14. prosince 2009. Evropský parlament implementační pravidlo schválil dne 23. listopadu jako Nařízení 1089/2010.

Rozvoj na popisu a přípravě pro testování specifikací pro témata z příloh II a III směrnice probíhá od začátku roku 2009. Testování těchto specifikací bude možné od května do konce srpna 2011. Výsledná implementační pravidla budou schvalována INSPIRE Committee v květnu 2012.

Pokud vlastníte data z témat příloh II a III směrnice a máte zájem se zapojit do budoucího testování, napište nám na inspire@cenia.cz.

JRC na počátku roku 2010 vydalo slovník prvků pro všechny specifikace dat. Slovník obsahuje termíny a definice pro specifikaci typů prostorových objektů a pro podporu harmonizace.

Nařízení pro interoperabilitu prostorových dat a služeb
Specifikace dat - Souřadnicové referenční systémy (schéma)
Specifikace dat - Systémy geografických souřadnicových sítí (schéma)
Specifikace dat - Zeměpisná jména (schéma)
Specifikace dat - Územní správní jednotky (schéma)
Specifikace dat - Adresy (schéma)
Specifikace dat - Parcely (schéma)
Specifikace dat - Dopravní sítě (schéma)
Specifikace dat - Vodstvo (schéma)
Specifikace dat - Chráněná území (schéma)
Stručný obsah témat prostorových dat přílohy II a III (český výtah z dokumentu D2.3 v3.0)
Dodatek k nařízení - ćíselníky

Všechny související dokumenty

Mapovací tabulky pro datové specifikace témat prostorových dat INSPIRE.