Síťové služby

Implementační pravidla pro síťové služby, zahrnují pravidla pro vyhledávání, prohlížení, stahování a transformaci dat. Implementační pravidla pro jednotlivé typy služeb jsou vytvářena a schvalována postupně.

Implementační pravidla pro vyhledávací a prohlížecí služby byla  Komitologickým výborem schválena 19. prosince 2008. V Úředním věstníku Evropské unie pravidla vyšla 20. října 2009 a v platnost vstoupila 9. listopadu 2009 jako Nařízení 976/2009.

Implementační pravidla pro stahovací a transformační služby Komitologický výbor schválil 14. prosince 2009. Evropský parlament implementační pravidla schválil jako Nařízení 1088/2010, kterým se doplňuje Nařízení 976/2009 o stahovací a transformační služby.

Spuštění služeb do provozu je rozděleno do dvou fází. V první fázi budou služby spuštěny pouze s počáteční funkcionalitou, kdy ještě nemusí splňovat všechny parametry uvedené v Nařízení.

Služby s počáteční funkcionalitou musí být spuštěny do osmnácti měsíců od vstupu Nařízení v platnost, tedy do 9. května 2011 pro vyhledávací a prohlížecí služby a do 28. června 2012 pro stahovací a transformační služby.

Do čtyřiadvaceti měsíců od vstupu Nařízení v platnost, tedy do 9. listopadu 2011 pro vyhledávací a prohlížecí služby a do 28. prosince 2012 pro stahovací a transformační služby, budou muset služby splňovat všechny požadavky stanovené v Nařízení.

Nařízení pro síťové služby 2 CZ
Nařízení pro síťové služby 2 EN
Nařízení pro síťové služby CZ
Nařízení pro síťové služby EN
Technické specifikace pro vyhledávací služby
Technické specifikace pro prohlížecí služby
Technické specifikace pro stahovací služby
Technické specifikace pro transformační služby

Všechny související dokumenty