Monitoring a reporting

Implementační pravidla pro monitoring a reporting byla schválena Komitologickým výborem 19. prosince 2008. V platnost vstoupila dne 5. června 2009. jako Rozhodnutí Komise 2009/442/ES. Protože Rozhodnutí komise je nutné transponovat do národní legislativy, bude monitoring a reporting součástí vyhlášky k zákonu 380/2009 Sb.

První report musí členské země zaslat do 15. května 2010. Tento report nebude mít ještě podobu budoucího reportingu INSPIRE, kde budou vyhodnocovány jednotlivé ukazatele využívání prostorových dat a služeb. První report bude obsahovat seznam sad prostorových dat, které budou v rámci INSPIRE poskytovány. Ukazatele budou do monitoringu přidávány postupně tak, jak se budou spouštět jednotlivé služby na geoportálu. Poskytovat se budou tedy pouze relevantní ukazatele.

Rozhodnutí pro monitoring a reporting CZ
Rozhodnutí pro monitoring a reporting EN
Pokyny k monitoringu
Šablona pro monitoring CZ
Návod na vyplnění šablony

Všechny související dokumenty