Transpozice

Verzování technických dokumentů

Soubor: 

Dokument obsahuje popis tří úrovní změn technických dokumentů.

INSPIRE Technical Architecture

Přehled aktuální technické infrastruktury INSPIRE. Popisuje nezbytné prvky infrastruktury, jejich vztahy a strany zodpovědné za navrhování příslušných specifikací. Nepopisuje technické specifikace jednotlivých prvků.

Summary Report Work Programme Preparatory Phase 2005-2007

Zpráva popisuje organizační strukturu a role zapojených skupin (SDIC, LMO a další). Dále prezentuje první výsledky tvorby implementačních pravidel pro metadata, specifikaci dat, síťové služby, sdílení dat a monitoring a reporting za období 2004-2006.

Summary Work Programme Transposition Phase 2007-2009

Dokument obsahuje stručný přehled činnosti drafting týmů v období 2007-2009 a procesu tvorby a schvalování implementačních pravidel.

INSPIRE Work Programme Transpozition Phase 2007-2009

V dokumentu je popsán proces vývoje implementačních pravidel a jejich schvalování, plán činnosti drafting týmů pro období transpozice (2007-2009) spolu s přehledem a grafy událostí spojených s tvorbou implementačních pravidel.

Syndikovat obsah