Specifikace dat II

Kvalita dat v metadatech INSPIRE

Cílem tohoto dokumentu je vést proces zahrnutí tématu kvalita dat do INSPIRE.

Složení INSPIRE pracovních skupin

Dokument obsahuje seznam zástupců v jednotlivých pracovních skupinách pro vývoj datových specifikací témat příloh II a III směrnice INSPIRE. Stav k říjnu 2010.

Stručný obsah témat prostorových dat přílohy II a III Směrnice INSPIRE

Tento dokument obsahuje podrobnější popis témat prostorových dat včetně základních prvků a atributů z přílohy směrnice INSPIRE.

Syndikovat obsah