Specifikace dat II

Český překlad novelizovaného nařízení pro interoperabilitu dat a služeb 1089/2010 - úvodní části - přidány služby prostorových dat

Česká verze novelizovaného Nařízení pro interoperabilitu dat a služeb - úvodní části - nově přidány služby prostorových dat. Tato verze zohledňuje připomínky zaslané v září 2013 a bude schvalována v anglickém znění na schůzce výboru pro INSPIRE v Evropské komisi 28.3.2014.