Specifikace dat II

Draft novelizace nařízení pro interoperabilitu dat a služeb - nově služby prostorových dat - část přílohy

Služby prostorových dat a služby umožňující spuštění služeb jsou poslední částí INSPIRE, kterou bylo třeba promítnout do prováděcích pravidel. Protože služby prostorvých dat souvisí jak se síťovými službami, tak s interoperabilitou dat a služeb, bude jejich legislativní zakotvení rozloženo právě do těchto dvou oblastí. Draft novelizace Nařízení 1089/2010 pro interoperabilitu dat a služeb je navíc rozdělen na dvě části. Tato druhá část zahrnuje změny přílohách, konkrétně vložení nových příloh V-VIII do již platného nařízení. Je nyní k dispozici k připomínkování do 11.9.2013. Pro zaslání připomínek využijte tuto tabulku a email inspire@cenia.cz.