Specifikace dat II

Formulář pro zpracování připomínek k draftu novely Nařízení pro interoperabilitu dat a služeb

Draft zpřístupněný dne 14.5.2012 Evropskou komisí zahrnuje doplnění o části týkající se dat a služeb přílohy II a III. K jeho připomínkování použijte tento XLS formulář.