Specifikace dat II

Český překlad novelizovaného nařízení pro interoperabilitu dat a služeb 1089/2010 - přílohy I-III - přidány služby prostorových dat

Česká verze novelizovaného Nařízení pro interoperabilitu dat a služeb - přílohy I-III - nově přidány služby prostorových dat. ... více »

Český překlad novelizovaného nařízení pro interoperabilitu dat a služeb 1089/2010 - úvodní části - přidány služby prostorových dat

Česká verze novelizovaného Nařízení pro interoperabilitu dat a služeb - úvodní části - nově přidány služby prostorových dat. ... více »

Anglická verze novelizovaného nařízení pro interoperabilitu dat a služeb 1089/2010 - přílohy I-III - přidány služby prostorových dat

Anglická verze novelizovaného Nařízení pro interoperabilitu dat a služeb - přílohy I-III - nově přidány služby prostorových dat. Tato verze zohledňuje připomínky zaslané v září 2013 a bude schvalována v tomto anglickém znění na schůzce výboru pro INSPIRE v Evropské komisi 28.3.2014.

Anglická verze novelizovaného nařízení pro interoperabilitu dat a služeb 1089/2010 - úvodní části - přidány služby prostorových dat

Anglická verze novelizovaného Nařízení pro interoperabilitu dat a služeb - úvodní části - nově přidány služby prostorových dat. Tato verze zohledňuje připomínky zaslané v září 2013 a bude schvalována v tomto anglickém znění na schůzce výboru pro INSPIRE v Evropské komisi 28.3.2014.

Draft novelizace nařízení pro interoperabilitu dat a služeb - nově služby prostorových dat - část přílohy

Služby prostorových dat a služby umožňující spuštění služeb jsou poslední částí INSPIRE, kterou bylo třeba promítnout do prováděcích pravidel. Protože služby prostorvých dat souvisí jak se síťovými službami, tak s interoperabilitou dat a služeb, bude jejich legislativní zakotvení rozloženo právě do těchto dvou oblastí. ... více »

Draft novelizace nařízení pro interoperabilitu dat a služeb - nově služby prostorových dat - část úvodní ustanovení

Služby prostorových dat a služby umožňující spuštění služeb jsou poslední částí INSPIRE, kterou bylo třeba promítnout do prováděcích pravidel. ... více »

Kontrola překladu Nařízení pro interoperabilitu dat přílohy II a III

Tato tabulka obsahuje seznam témat, ke kterým jsou již nahlášeni odborníci, kteří budou na podzim roku 2012 spolupracovat při kontrole překladu novelizovaného Nařízení pro interoperabilitu dat a služeb přílohy II a III. Pokud se chcete podílet na zvýšení kvality překladu, napište nám na inspire@cenia.cz, zařadíme vás do seznamu. ... více »

Vypořádání připomínek k datovým specifikacím přílohy II a III

Tabulka vypořádaných připomínek k novele Nařízení pro interoperabilitu dat a služeb, které členské státy zaslaly v rámci připomínkového řízení v květnu 2012.

Tabulka se stručným obsahem

Tuto tabulku se stručným obsahem jsme připravili pro lepší orientaci v draftu novely Nařízení pro interoperabilitu dat a služeb, které je od 14.5.2012 v připomínkovém řízení v členských zemích EU.

Formulář pro zpracování připomínek k draftu novely Nařízení pro interoperabilitu dat a služeb

Draft zpřístupněný dne 14.5.2012 Evropskou komisí zahrnuje doplnění o části týkající se dat a služeb přílohy II a III. K jeho připomínkování použijte tento XLS formulář.

Syndikovat obsah