Specifikace dat I

Výsledný překlad novely nařízení pro interoperabilitu - číselník kódů

Soubor: 

Upravený překlad dodatku k Nařízení pro interoperabilitu pro témata z přílohy I.