Specifikace dat I

Změny v datové specifikaci Správní jednotky

Návrh změny v datové specifikaci Správní jednotky v souvislosti s doplněním aplikačního schématu mořských jednotek.

Aplikační schéma - mořské jednotky

Návrh doplnění aplikačního schématu mořských jednotek do datové specifikace Správní jednotky z přílohy I

Čísleník kódů přílohy I CS

Dokument doplňuje nařízení Komise č. 1089/2010 přípustné hodnoty pro číselníky prvků přílohy I.

Čísleník kódů přílohy I EN

Dokument doplňuje nařízení Komise č. 1089/2010 přípustné hodnoty pro číselníky prvků přílohy I.

Nařízení pro interoperabilitu EN

Anglická verze Nařízení č. 1089/2010 pro interoperabilitu prostorových dat přílohy I směrnice INSPIRE.

Nařízení pro interoperabilitu CS

Česká verze Nařízení č. 1089/2010 pro interoperabilitu prostorových dat přílohy I směrnice INSPIRE.

Výsledný překlad novely nařízení pro interoperabilitu - číselník kódů

Soubor: 

Upravený překlad dodatku k Nařízení pro interoperabilitu pro témata z přílohy I.

Draft Structure and Content of the Implementing Rules on Interoperability of Spatial Data Sets and Services

Draft specifikací dat přílohy I směrnice. Dokument neobsahuje text implementačních pravidel, ale spíše strukturu a technický obsah důležitých částí implementačních pravidel a vysvětluje pravidla tvorby obsahu tematických částí.

Data Specifications: D2.7 Guidelines for the encoding of spatial data

Soubor: 

Dokument specifikuje požadavky a doporučení, která jsou vydána pro kódování prostorových dat při vzájemné výměně mezi systémy INSPIRE. Výměnou je chápán zejmény přístup k datům prostřednictvím služeb, včetně stahování datových sad. Požadavky a doporučení jsou schodné s normou ISO 19118.

Syndikovat obsah