Směrnice

Zpráva hodnocení provádění INSPIRE v polovině implementace

Zpráva analyzuje stav provádění směrnice 2007/2/ES INSPIRE v polovině jejího provádění. Ze závěrů této zprávy vyplývá, že implementace INSPIRE je na dobré cestě, ale některé akce - zejména koordinace a sdílení dat - budou mít prospěch ze strategické úpravy.