Síťové služby

Druhá verze draftu prováděcích pravidel pro služby prostorových dat (Spatial data services) a služby umožňující spuštění služeb prostorových dat (Invoke services)

aktualizované prováděcí pravidlo ve druhé draftové verzi, které obsahuje popis tzv. služeb prostorových dat (Spatail data services) a služeb umožňujících spuštění služeb prostorových dat (Invoke services). Tato verze je k připomínkování do 18.9.2012.

Formulář pro připomínkování

Formulář pro připomínkování draftu prováděcího pravidla pro služby prostorových dat (Spatial data services) a služby umožňující spuštění těchto služeb (Invoke services). K využití do 10.2.2012

Draft prováděcích pravidel pro služby prostorových dat (Spatial data services) a služby umožňující spuštění služeb prostorových dat (Invoke services)

Poslední prováděcí pravidlo v první draftové verzi, které obsahuje popis tzv. služeb prostorových dat (Spatail data services) a služeb umožňujících spuštění služeb prostorových dat (Invoke services). Tato verze je k připomínkování do 10.2.2012.

Nařízení pro síťové služby 2 EN

Anglická verze Nařízení 1088/2010, kterým se doplňuje nařízení 976/2009 o stahovací a transformační služby.

Nařízení pro síťové služby 2 CS

Česká verze Nařízení 1088/2010, kterým se doplňuje nařízení 976/2009 o stahovací a transformační služby.

Towards Implementing Rules for INSPIRE Spatial Data Services

Tento dokument posuzuje vývoj implementačních pravidel pro služby prostorových dat. Jeho cílem je nastavit úlohu vývoje implementačních pravidel tak, jak to požaduje existující legislativa a doprovodná dokumentace.

Nařízení pro síťové služby CZ

Nařízení č.976/2009 pro síťové služby, které vyšlo ve věstníku Evropské unie 20.10.2009

Nařízení pro síťové služby EN

Soubor: 

Nařízení č.976/2009 pro síťové služby, které vyšlo ve věstníku Evropské unie 20.10.2009

Syndikovat obsah