Síťové služby

Český překlad novelizovaného nařízení pro síťové služby 976/2009 - přidány služby prostorových dat

Český překlad novelizovaného Nařízení pro síťové služby - nově přidány služby prostorových dat. Tato verze zohledňuje připomínky zaslané v září 2013 a bude schvalována v anglickém znění na schůzce výboru pro INSPIRE v Evropské komisi 28.3.2014.