Síťové služby

Anglická verze novelizovaného nařízení pro síťové služby 976/2009 - přidány služby prostorových dat

Anglická verze novelizovaného Nařízení pro síťové služby - nově přidány služby prostorových dat. Tato verze zohledňuje připomínky zaslané v září 2013 a bude schvalována v tomto anglickém znění na schůzce výboru pro INSPIRE v Evropské komisi 28.3.2014.