Síťové služby

Tabulka pro zaslání připomínek k draftu novelizace Nařízení 976/2009 o síťových službách a Nařízení 1089/2010 pro interoperabilitu dat a služeb o části týkající se služeb prostorových dat a služeb umožňujících spuštění služeb

Do této tabulky zpracujte připomínky k novele Nařízení 976/2009 o síťových službách, které je rozšířeno o služby prostorových dat (Spatial Data Services) a služby umožňující spuštění služeb (Invoke Services). Tabulku s připomínkami zasílejte do 11.9.2013 na adresu inspire@cenia.cz