Síťové služby

Draft novelizace nařízení pro síťové služby - nově služby prostorových dat a služby umožňující spuštění služeb

Služby prostorových dat a služby umožňující spuštění služeb jsou poslední částí INSPIRE, kterou bylo třeba promítnout do prováděcích pravidel. Protože služby prostorvých dat souvisí jak se síťovými službami, tak s interoperabilitou dat a služeb, bude jejich legislativní zakotvení rozloženo právě do těchto dvou oblastí. Tento draft novelizace Nařízení 976/2009 o síťových službách je k dispozici k připomínkování do 11.9.2013. Pro zaslání připomínek využijte tuto tabulku a email inspire@cenia.cz.