Síťové služby

Technické pokyny pro služby prostorových dat (Spatial data services) a služby umožňující spuštění služeb prostorových dat (Invoke services)

technický dokuemnt, který obsahuje podrobný popis tzv. služeb prostorových dat (Spatail data services) a služeb umožňujících spuštění služeb prostorových dat (Invoke services). Tato verze je k připomínkování do 18.9.2012.