Síťové služby

Český překlad novelizovaného nařízení pro síťové služby 976/2009 - přidány služby prostorových dat

Český překlad novelizovaného Nařízení pro síťové služby - nově přidány služby prostorových dat. ... více »

Anglická verze novelizovaného nařízení pro síťové služby 976/2009 - přidány služby prostorových dat

Anglická verze novelizovaného Nařízení pro síťové služby - nově přidány služby prostorových dat. Tato verze zohledňuje připomínky zaslané v září 2013 a bude schvalována v tomto anglickém znění na schůzce výboru pro INSPIRE v Evropské komisi 28.3.2014.

Technické pokyny ke stahovacím službám verze 3.1

Technické pokyny k Nařízení 976/2009 o síťových službách - pro služby stahovací.

Tabulka pro zaslání připomínek k technickým pokynům ke službám prostorových dat a službám umožňujícím spuštění služeb

Do této tabulky zpracujte připomínky k technickým pokynům ke službám prostorových dat (Spatial Data Services) a službám umožňujícím spuštění služeb (Invoke Services). ... více »

Technické pokyny k službám prostorových dat a službám umožňujícím spuštění služeb

V souvislosti s přípravou novelizace Nařízení 976/2009 o síťových službách, které bude rozšířeno o služby prostorových dat (Spatial Data Services) a služby umožňující spuštění služeb (Invoke Services) vyšla také nová verze technických pokynů. Tyto technické pokyny jsou k dispozici pro připomínkování do 11.9.2013. ... více »

Tabulka pro zaslání připomínek k draftu novelizace Nařízení 976/2009 o síťových službách a Nařízení 1089/2010 pro interoperabilitu dat a služeb o části týkající se služeb prostorových dat a služeb umožňujících spuštění služeb

Do této tabulky zpracujte připomínky k novele Nařízení 976/2009 o síťových službách, které je rozšířeno o služby prostorových dat (Spatial Data Services) a služby umožňující spuštění služeb (Invoke Services). Tabulku s připomínkami zasílejte do 11.9.2013 na adresu inspire@cenia.cz

Draft novelizace nařízení pro síťové služby - nově služby prostorových dat a služby umožňující spuštění služeb

Služby prostorových dat a služby umožňující spuštění služeb jsou poslední částí INSPIRE, kterou bylo třeba promítnout do prováděcích pravidel. Protože služby prostorvých dat souvisí jak se síťovými službami, tak s interoperabilitou dat a služeb, bude jejich legislativní zakotvení rozloženo právě do těchto dvou oblastí. ... více »

Formulář pro připomínkování technických pokynů pro služby umožňující spuštění služeb prostorových dat (Invoke services)

Formulář pro připomínkování technických pokynů pro služby prostorových dat (Spatial data services) a služby umožňující spuštění těchto služeb (Invoke services). K využití do 18.9.2012.

Formulář pro připomínkování druhé verze draftu prováděcích pravidel pro služby umožňující spuštění služeb prostorových dat (Invoke services)

Formulář pro připomínkování druhé verze draftu prováděcího pravidla pro služby prostorových dat (Spatial data services) a služby umožňující spuštění těchto služeb (Invoke services). K využití do 18.9.2012.

Technické pokyny pro služby prostorových dat (Spatial data services) a služby umožňující spuštění služeb prostorových dat (Invoke services)

technický dokuemnt, který obsahuje podrobný popis tzv. služeb prostorových dat (Spatail data services) a služeb umožňujících spuštění služeb prostorových dat (Invoke services). Tato verze je k připomínkování do 18.9.2012.

Syndikovat obsah