Sdílení dat

Zvláštní INSPIRE licence

Zvláštní INSPIRE licence (Specific INSPIRE licence) je jedna ze vzorových licencí, které jsou součástí prováděcích pokynů k Nařízení o sdílení dat. Jedná se český překlad, anglický originál hledejte v příloze C prováděcích pokynů.
Zvláštní INSPIRE licence je druhou modelovou licencí, podle které by mohla být sdílena data mezi povinnými poskytovateli členských zemí a Evropskými institucemi. Ve zvláštní modelové licenci na rozdíl od té základní je možné dodefinovat účel užití dat, zahrnuje také možnost data zpoplatnit, povinnost data zabezpečit apod. V případě nutnosti zpřístupnění dat při krizových situacích však Evropská komise předpokládá, že data budou zpřístupněna bez zbytečného odkladu a následně bude řešen podpis licence a uhrazení platby.
Tato licence slouží jako vzor, může být použita kýmkoliv, je však nutné doplnit nebo upravit žlutě označené části.