Sdílení dat

Základní INSPIRE licence

Základní INSPIRE licence (Basic INSPIRE licence) je jedna ze vzorových licencí, které jsou součástí prováděcích pokynů k Nařízení o sdílení dat. Jedná se český překlad, anglický originál hledejte v příloze B prováděcích pokynů. Podle této modelové licence by mohla být sdílena data mezi povinnými poskytovateli členských zemí a Evropskými institucemi. Základní INSPIRE licence předpokládá přesně definovaný výčet účelů užití a také to, že za data jsou zpřístupněna zadarmo.
Tato licence slouží jako vzor, může být použita kýmkoliv.