Sdílení dat

Nařízení pro sdílení dat CZ

Nařízení pro poskytnutí přístupu orgánům a subjektům Společenství k souborům prostorových dat a službám založeným na prostorových datech členskými státy za harmonizovaných podmínek - česká verze.