Publikace

Číselníky Zemědělská a akvakulturní zařízení

Číselník pro téma Zemědělská a akvakulturní zařízení přílohy III směrnice INSPIRE

Schéma Zemědělská a akvakulturní zařízení

Schéma datových specifikací pro téma Zemědělská a akvakulturní zařízení přílohy III směrnice INSPIRE

Číselník Veřejné služby a služby veřejné správy

Číselník pro téma Veřejné služby a služby veřejné správy přílohy III směrnice INSPIRE

Schéma Veřejné služby a služby veřejné správy

Schéma datových specifikací pro téma Veřejné služby a služby veřejné správy přílohy III směrnice INSPIRE

Schéma Krajinný pokryv

Schéma datových specifikací pro téma Krajinný pokryv přílohy II směrnice INSPIRE.

Schéma Půda

Soubor: 

Schéma datových specifikací pro téma Půda přílohy III směrnice INSPIRE.

Schéma Využití území

Schéma datových specifikací pro téma Využití území přílohy III směrnice INSPIRE.

Schéma Lidské zdraví a bezpečnost

Schéma datových specifikací pro téma Lidské zdraví a bezpečnost přílohy III směrnice INSPIRE.

Schéma Zařízení pro sledování ŽP

Schéma datových specifikací pro téma Zařízení pro sledování životního prostředí přílohy III směrnice INSPIRE.

Schéma Výrobní a průmyslová zařízení

Schéma datových specifikací pro téma Výrobní a průmyslová zařízení přílohy III směrnice INSPIRE.

Syndikovat obsah