Novela

Socio-ekonomická studie

Socio-ekonomická studie provedená jako součást důvodové zprávy k novele zákona 123/1998 Sb.