Monitoring a reporting

Národní zpráva 2013 (za období 2010-2012)

Národní zpráva (Country report), která byla zaslána pro splnění povinnosti reportingu. Jedná se o druhou zprávu popisující průběh implementace Směrnice INSPIRE v České republice. Zpráva vznikla za přispění povinných poskytovatelů, její znění schválil KOVIN (Národní koordinační výbor pro INSPIRE). ... více »

Náklady na implementaci INSPIRE v letech 2010-2012

Tato tabulka je součástí příloh k tzv. Národní zprávě o stavu implementace INSPIRE v České republice. Slouží pro vyčíslení nákladů, tak jak je prezentovaly jednotlivé členské rezorty KOVIN (Národního koordinačního výboru pro INSPIRE). Rezorty, které nejsou uvedeny, buď náklady související s implementací INSPIRE v období 2010-2012 neměly, nebo údaje nedodaly.

Šablona "Národní zprávy" pro reporting 2013

Šablona pro "Národní zprávu" (Country report), která bude 15.5.2013 zaslána pro splnění povinnosti reportingu. ... více »

Monitoring 2012 (za rok 2011) - indikátory - pro EU

Seznam indikátorů za ČR pro monitoring dle § 11e písm. b) zákona 123/1998 Sb. V roce 2012 bylo rozhodnuto o vytvoření maximálního seznamu dat a služeb dostupných v ČR, ze kterého pak byl vytvořen tento užší seznam pro potřeby EU.

Monitoring 2012 (za rok 2011) - indikátory - národní

Seznam indikátorů za ČR pro monitoring dle § 11e písm. b) zákona 123/1998 Sb. V roce 2012 bylo rozhodnuto o vytvoření maximálního seznamu dat a služeb dostupných v ČR, ze kterého pak byl vytvořen užší seznam pro potřeby EU. Tento užší seznam je dostupný zde.

Výsledky monitoringu za rok 2010 - srovnání členských států EU

Tento dokument srovnává data, metadata a služby členských státy EU podle údajů, které byly v květnu 2010 předány Evropské komisi v rámci plnění povinnosti vyplývající z Rozhodnutí 2009/442/EC pro monitoring a reporting. Údaje byly čerpány z oficiálních stránek Evropského výzumného centra (JRC). ... více »

Výsledky monitoringu všech členských států EU za rok 2010

Výsledky povinného monitoringu jednotlivých zemí EU za rok 2010.

Návod na vyplnění šablony pro monitoring

Tento dokument obsahuje podrobný návod na vyplnění monitorovaných indikátorů do excelovské šablony "MR_indikatory_sablona_CS_v 3.1_0.xls".

Šablona pro monitoring CS

XLS šablona pro monitoring. Protože překlad sloupců a řádků tabulky do češtiny způsoboval chyby v makrech, bez kterých nejste schopni tabulku správně vyplnit, museli jsme zpřístupnit anglickou verzi šablony. Tato verze umožňuje přidávat nebo ubírat řádky v tabulce pomocí tlačítka, zapnutá makra jsou však nezbytností. ... více »

Monitoring 2010 - indikátory

Seznam indikátorů za ČR pro monitoring dle § 11e písm. b) zákona 123/1998 Sb. V květnu 2011 byl předán v rámci monitoringové povinnosti jen tento seznam indikátorů, zpráva o implementaci je předávána jednou za tři roky, příští termín je květen 2013.

Syndikovat obsah