Monitoring a reporting

Monitoring 2017 (za rok 2016) - indikátory - národní

Kompletní seznam indikátorů za ČR pro monitoring 2017 (za rok 2016) dle § 11e písm. b) zákona 123/1998 Sb. zaslaných přes Národní geoportál INSPIRE. Evropské komisi je zasílán seznam užší, do kterého jsou zařazeny: datové sady a služby v současné chvíli zpřístupňované na Evropský INSPIRE geoportál. Tento užší seznam pro EU je dostupný zde.
Proč se monitoring národní a evropský liší? Na Národním geoportálu INSPIRE (NGI) jsou v současné době zpřístupňována metadata dat a služeb, které mají význam jak pro EU tak pro uživatele na národní úrovni. Metadata s relevancí pro EU jsou publikována na evropském geoportálu (na NGI označena hvězdičkou). Z těchto metadat je pak správcem geoportálu vytvořen užší seznam pro monitoring do EU a ten je do EU také zasílán.