Monitoring a reporting

Národní zpráva 2016 (za období 2013-2015)

Národní zpráva (Country report), která byla zaslána pro splnění povinnosti reportingu. Jedná se o třetí zprávu popisující průběh implementace Směrnice INSPIRE v České republice. Zpráva vznikla za přispění povinných poskytovatelů, její znění schválil KOVIN (Národní koordinační výbor pro INSPIRE). Je zpracována v češtině do původní anglické šablony, do angličitny bude přeložena během roku 2016 překladatelským centrem EK.