Monitoring a reporting

Monitoring 2016 (za rok 2015) - indikátory - národní

Kompletní seznam indikátorů za ČR pro monitoring 2016 (za rok 2015) dle § 11e písm. b) zákona 123/1998 Sb. zaslaných přes Národní geoportál INSPIRE.Evropské komisi je zasílám seznam užší, do kterého jsou zařazeny: datové sady a služby v současné chvíli zpřístupňované na Evropský INSPIRE geoportál. Tento užší seznam pro EU je dostupný zde. Proč se monitoring národní a evropský liší? Na Národním geoportálu INSPIRE (NGI) je v současné době dostupné velké množství detailních metadat pro data a služby, které mají význam pro uživatele na národní úrovni. Jen jejich část je však relevantní pro INSPIRE a je publikována na evropském geoportálu INSPIRE (tato metadata jsou označena hvězdičkou).  Z těchto metadat je pak správcem geoportálu vytvořen užší seznam pro monitoring do EU a ten je do EU také zasílán. Protože však v tuto chvíli neexistuje v České republice žádný mechanismus, který by jednou ročně údaje o datových sadách a službách sbíral, je i nadále pro lepší přehlednost o národní infrastruktuře prostorových dat sestavován monitoring národní.