Monitoring a reporting

Monitoring 2014 (za rok 2013) - indikátory - národní

Kompletní seznam indikátorů za ČR pro monitoring 2014 (za rok 2013) dle § 11e písm. b) zákona 123/1998 Sb. zaslaných přes Národní geoportál INSPIRE.
Evropské komisi je zasílám seznam užší, do kterého jsou zařazeny:
- datové sady s jednoznačným gestorem za ČR a pokrývající celou ČR
- datové sady pokrývající celou ČR, kde je za jedno téma odpovědno více poskytovatelů
- pro témata, kde neexistuje jednoznačný gestor, jsou zařazeny všechny došlé datové sady
- síťové služby jsou zařazovány všechny
Tento užší seznam pro EU je dostupný zde.