Monitoring a reporting

Národní zpráva 2016 (za období 2013-2015)

Národní zpráva (Country report), která byla zaslána pro splnění povinnosti reportingu. Jedná se o třetí zprávu popisující průběh implementace Směrnice INSPIRE v České republice. Zpráva vznikla za přispění povinných poskytovatelů, její znění schválil KOVIN (Národní koordinační výbor pro INSPIRE). ... více »

Monitoring 2016 (za rok 2015) - indikátory - pro EU

Seznam indikátorů pro monitoring 2016 (za rok 2015) za ČR dle § 11e písm. b) zákona 123/1998 Sb. ... více »

Monitoring 2016 (za rok 2015) - indikátory - národní

Kompletní seznam indikátorů za ČR pro monitoring 2016 (za rok 2015) dle § 11e písm. b) zákona 123/1998 Sb. zaslaných přes Národní geoportál INSPIRE.Evropské komisi je zasílám seznam užší, do kterého jsou zařazeny: datové sady a služby v současné chvíli zpřístupňované na Evropský INSPIRE geoportál. ... více »

Monitoring 2015 (za rok 2014) - indikátory - pro EU

Seznam indikátorů pro monitoring 2015 (za rok 2014) za ČR dle § 11e písm. b) zákona 123/1998 Sb. ... více »

Monitoring 2015 (za rok 2014) - indikátory - národní

Kompletní seznam indikátorů za ČR pro monitoring 2015 (za rok 2014) dle § 11e písm. b) zákona 123/1998 Sb. ... více »

Monitoring 2014 (za rok 2013) - indikátory - pro EU

Seznam indikátorů pro monitoring 2014 (za rok 2013) za ČR dle § 11e písm. b) zákona 123/1998 Sb.

Monitoring 2014 (za rok 2013) - indikátory - národní

Kompletní seznam indikátorů za ČR pro monitoring 2014 (za rok 2013) dle § 11e písm. b) zákona 123/1998 Sb. zaslaných přes Národní geoportál INSPIRE. ... více »

Monitoring 2013 (za rok 2012) - indikátory - pro EU

Seznam indikátorů pro monitoring 2013 (za rok 2012) za ČR dle § 11e písm. b) zákona 123/1998 Sb.

Národní zpráva 2013 (za období 2010-2012)

Národní zpráva (Country report), která byla zaslána pro splnění povinnosti reportingu. Jedná se o druhou zprávu popisující průběh implementace Směrnice INSPIRE v České republice. Zpráva vznikla za přispění povinných poskytovatelů, její znění schválil KOVIN (Národní koordinační výbor pro INSPIRE). ... více »

Náklady na implementaci INSPIRE v letech 2010-2012

Tato tabulka je součástí příloh k tzv. Národní zprávě o stavu implementace INSPIRE v České republice. Slouží pro vyčíslení nákladů, tak jak je prezentovaly jednotlivé členské rezorty KOVIN (Národního koordinačního výboru pro INSPIRE). Rezorty, které nejsou uvedeny, buď náklady související s implementací INSPIRE v období 2010-2012 neměly, nebo údaje nedodaly.

Syndikovat obsah