Metadata

Prvky kvality dat pro data přílohy II a III

Požadavky na prvky metadat týkající kvality dat. Tabulka je zpracována pro data přílohy II a III Směrnice INSPIRE. Jedná se o draftovou verzi, není závazná! Výslednou verzi budeme publikovat.