Metadata

Pokyny k Nařízení o metadatech

Soubor: 

Technické pokyny k Nařízení o metadatech obsahují vztahy ISO norem a standardu INSPIRE.