Metadata

Nařízení o metadatech CZ

Soubor: 

Nařízení Komise č. 1205/2008 o metadatech, které je uveřejněné v úředním věstníku Evropské unie.