Metadata

Metadatový profil ČR v2.0

Smyslem tohoto dokumentu je přispět ke sjednocení vzhledu a způsobu poskytování metadat v ČR. Dokument proto sjednocuje českou terminologii a upřesňuje strukturu metadat jako zdroje informací o dostupných datových sadách v ČR, jež umožní vyhledatelnost informací a jejich udržitelnou minimální kvalitu. ... více »

Prvky kvality dat pro data přílohy II a III

Požadavky na prvky metadat týkající kvality dat. Tabulka je zpracována pro data přílohy II a III Směrnice INSPIRE. Jedná se o draftovou verzi, není závazná! Výslednou verzi budeme publikovat.

Oprava tiskové chyby v Nařízení

Dokument obsahuje opravu tiskových chyb z Nařízení č. 1205/2008 o metadatech.

Pokyny k Nařízení o metadatech

Soubor: 

Technické pokyny k Nařízení o metadatech obsahují vztahy ISO norem a standardu INSPIRE.

Nařízení o metadatech CZ

Soubor: 

Nařízení Komise č. 1205/2008 o metadatech, které je uveřejněné v úředním věstníku Evropské unie.

Nařízení pro metadata EN

Soubor: 

Nařízení Komise č. 1205/2008 o metadatech, které je uveřejněné v úředním věstníku Evropské unie.

Syndikovat obsah