Archív článků - Listopad 2011

Nová verze technických pokynů pro vyhledávací a prohlížecí služby

Na počátku listopadu vyšly nové technické pokyny k vyhledávacím a prohlížecím službám INSPIRE. Nová verze pokynů obsahuje zpřesněné požadavky na kvalitu služby a detailnější popis metodologie, jak kvalitu služby určit.

Pokyny pro vyhledávací služby ... více »

6192 připomínek k datovým specifikacím přílohy II a III

Testování dat přílohy II a III se zúčastnilo celkem 160 organizací z 20 zemí. V tuto chvíli tematické pracovní skupiny pracují se všemi 6192 připomínkami a zároveň analyzují 62 testovacích reportů. Výsledkem jejich práce budou datové specifikace ve verzi 3.0. O jejich vydání vás budeme informovat. ... více »

Vaše dotazy k testování příloh II a III zodpovězeny přímo z JRC na "Inspirujme se"

Program čtvrtého ročníku konference Inspirujme se byl doplněn o prezentaci zástupců Evropského výzkumného centra (JRC), která bude zaměřena na postřehy z  testování dat příloh II a III. ... více »

Stránky Inspirujme se 2011 spuštěny

Byly spuštěny stránky konference Inspirujme se? potřebami, která se bude konat dne 30.listopadu 2011 opět ve vzdělávacím a informačním centru Floret v Průhonicích. Na stránkách naleznete všechny potřebné informace včetně připravovaného programu. ... více »