Články

Společný validátor INSPIRE

Dne 3. července pořádalo JRC webinář na téma společného validátoru INSPIRE. Pokud jste se webináře nemohli zúčastnit, JRC zveřejnilo materiály a záznam celého webináře. Pokud jste se webináře zúčastnili, můžete organizátorům vyplnit krátký dotazník.

JRC již spustilo první verzi validátoru, který nyní pokrývá validaci  metadat (verze 1.3), stahovacích služeb (ATOM a WFS) a datových specifikací INSPIRE pro témata přílohy I.

Blíže se s validátorem můžete také seznámit na workshopu „INSPIRE Reference Validator - hands-on WS“, který proběhne v rámci evropské konference INSPIRE, konkrétně 5. září od 11 hodin.