Články

Výsledný INSPIRE monitoring 2017 (za rok 2016)

15.5.2017 byl do Evropské sítě EIONET odevzdán tzv. monitoring datových sad a služeb, které Česká republika zpřístupňuje na evropský geoportál INSPIRE. Podkladem monitoring do EU je monitoring národní daný zákonem 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí (§11 b odst.5.).

Proč se monitoring národní a evropský liší? Na Národním geoportálu INSPIRE (NGI) jsou v současné době zpřístupňována metadata dat a služeb, které mají význam jak pro EU tak pro uživatele na národní úrovni. Metadata s relevancí pro EU jsou publikována na evropském geoportálu (na NGI označena hvězdičkou). Z těchto metadat je pak správcem geoportálu vytvořen užší seznam pro monitoring do EU a ten je do EU také zasílán.

Na výše uvedených odkazech můžete oba seznamy srovnat.