Články

INSPIRE monitoring 2017 (za rok 2016)

Poskytovatelé do Národního geoportálu INSPIRE mají povinnost vyplnit informace o svých datech a službách v rámci každoročního monitoringu, který je vyždován vyhláškou 103/2010 Sb. Termín pro splnění povinnosti byl 31.3.2017, stále ještě čekáme na doručenín některých výkazů. Požadované informace lze jednoduše načíst z metadat, zkontrolova, případně doplnit a odeslat. Jak toto zajistit naleznete v nápovědě geoportálu. Všechny dotazy k monitoringu směřujte na inspire(at)cenia.cz.