Články

Konference Inspirujme se... udržitelností

CENIA, česká informační agentura životního prostředí a Slovenská agentúra životného prostredia pořádají 5. ročník česko-slovenské konference INSPIRUJME SE… udržitelností, která je letos spojena s úvodní konferencí projektu ATTRACTIVE DANUBE, realizovaného v rámci programu INTERREG DANUBE.

Letošní konference Inspirujme se…udržitelností má za cíl propojit komunity odborníků z oblasti geoinformatiky a dálkového průzkumu Země s těmi, kteří prakticky hledají cesty k zajištění udržitelného rozvoje regionů, zemí i společného evropského prostoru – odborníků ve státní i veřejné správě, zástupců politické reprezentace na různé úrovni, soukromého sektoru i občanů. Tematické zaměření konference má významnou podporu evropských institucí, jejichž zástupci se rozhodli akce aktivně zúčastnit. Navíc díky projektu ATTRACTIVE DANUBE přivítáme mezi účastníky konference partnery z dalších deseti zemí dunajského regionu, zabývající se hodnocením rozvoje regionů z různých úhlů pohledu. Více informací naleznete na stránkách konference.

Těšíme se na shledání s Vámi!