Články

Průzkum k registrům INSPIRE

Infrastruktura INSPIRE zahrnuje množství položek, které vyžadují přesný popis a jedinečnou identifikaci. Příkladem těchto položek jsou témata INSPIRE, číselníky, aplikační schémata nebo vyhledávací služby. Registry poskytují možnost přiřadit jedinečné ID jednotlivým položkám a jejich názvům, definicím a popisům (v odpovídajícím jazyce). Systém registrů INSPIRE reprezentuje přístupové místo k jednotlivým INSPIRE registrům. Jejich obsah je definován na základě směrnice INSPIRE, souvisejících nařízení a technických pokynů.

Evropská komise nyní zveřejnila průzkum k využívání INSPIRE regsitrů, který zatím není nijak časově omezen. Pokud jste jejich uživatelem, ale i pokud se na INSPIRE regsitr jdete právě teď podívat poprvé, jste vyzváni k vyplnění dotazníku. Výstupy z dotazníku budou průběžně vyhodnocovány a shromažďovány jako podklad pro vylepšení registrů v jejich další verzi.