Články

Program spojeného semináře projektů smeSpire a eENVplus

Sme-ENV-seminar.png

Zveme vás na spojený seminář projektů smeSpire a eENVplus. Seminář proběhne dne 12.3.2014 od 9.30 v hotelu Amarilis ve Štěpánské ulici č.18 v Praze. (http://hotelamarilis.cz/cz/). V první polovině dne proběhne česko-slovenský smeSpire day, v druhé pak eENVplus national workshop s mezinárodní účastí.

Pro všechny předem registrované je zdarma zajištěno občerstvení během přestávek, oběd formou bufetu a sada zajímavých dárků s environmentální tematikou. Z organizačních důvodů se prosím na seminář zaregistrujte nejpozději 9.3.2014 na email: inspire@cenia.cz.

Program akce:

9.00 – 9.30 registrace

9.30 – 9.45 zahájení workshopu projektu smeSpire

9.45 - 11.00

Jitka Faugnerová (CENIA): Základní údaje o projektu

Jitka Faugnerová (CENIA), Martin Koška (SAŽP): Malé a střední firmy a INSPIRE v Evropě – některé výsledky ze zprávy pro Evropskou komisi se zaměřením na české a slovenské firmy

Jitka Faugnerová (CENIA): Databáze firem a její funkcionality

11.00 – 11.30 přestávka na kávu

11.30 – 13.00

Jiří Kvapil (CENIA): Best practice katalog a jeho funkcionality

Jitka Faugnerová (CENIA): Školící platforma, ukázka školení

Martin Koška (SAŽP): Zapojení do sítě firem

diskuse

13.00 – 14.00 oběd

14.00  – 14.15 zahájení workshopu projektu eENVplus

14.15  - 15.30

Jitka Faugnerova (CENIA): INSPIRE and the Czech Republic - 7 years after

Karel Charvat (HSRS): tbd (INSPIRE implementation from the perspective of CZ SMEs)

Giorgio Saio (GISIG): eENVplus: Presentation of the project

15.30 – 15.50 přestávka na kávu

15.50 – 17.30

Training session – Data Harmonisation and Validation

Giacomo Martirano (EPSILON): The eENVplus Harmonization and Validation toolkits

Olav Peeters: Air Quality data and e-reporting: using the HUMBOLDT Alignment Editor (HALE) for data transformations in a legacy context

Discussion

 

Více o obou projektech

Od roku 2012 se CENIA, česká informační agentura životního prostředí účastní projektu smeSpire, spojujícího podnikání malých a středních geo-ICT firem a Směrnici INSPIRE (http://www.smespire.eu/). Některé z českých firem se staly součástí projektové databáze (http://database.smespire.eu/), některé firmy dokonce zařadily do katalogu projektu příklady svých řešení (http://best-practices.smespire.eu/). Oba výstupy projektu, jak databáze, tak katalog mají své základní funkcionality, ale mohou posloužit v mnohem větší míře, než se na první pohled zdá. Nově jsou k dispozici školící materiály k INSPIRE zpracované týmem zkušených vyučujících z Belgie. Nyní se projekt smeSpire se blíží ke svému závěru a na semináři proběhne částečně také jeho zhodnocení.

CENIA se také v loňském roce stala součástí konsorcia dalšího projektu navazujícího na Směrnici INSPIRE, projektu eENVplus (http://www.eenvplus.eu/). Projekt eENVplus má zajistit pro veřejnost a soukromé firmy např. komplexní sadu nástrojů pro harmonizaci a validaci dat, využitelnou pro podporu implementace směrnice INSPIRE nebo sadu inovativních, on-line interoperabilních služeb s přidanou hodnotou, sloužících jako podpora při vývoji aplikací.  Projekt má sloužit jako zdroj inspirace pro tvorbu možných aplikací. V tuto chvíli po roce běhu projektu jsou k dispozici některé výstupy.