Články

Legislativa kolem INSPIRE u nás a v Evropě

Začněme tou českou. Jak možná víte, od začátku letošního roku probíhá novelizace „informačních zákonů“  123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Jen pro připomenutí, právě zákon 123/1998 Sb. obsahuje ustanovení vyplývající ze Směrnice a je tedy pro INSPIRE tím klíčovým zákonem. Po prvním projednání na Legislativní radě vlády v květnu 2013, proběhlo po zapracování doporučených úprav jednání druhé (8.8.2013), kde byl zákon 106/1999 Sb. vrácen k úplnému přepracování. Tím byla tedy pozastavena novelizace 123/1998 Sb., která však obsahovala úpravy na základě výtek Evropské komise ke způsobu transpozice Směrnice INSPIRE. Legislativní odbor Ministerstva životního prostředí v tuto chvíli hledá řešení, jak v novelizaci 123/1998 Sb. pokračovat odděleně.

Na evropské úrovni probíhají přípravné práce pro projekt přezkoumání výsledků implementace Směrnice INSPIRE (tzv. „Evaluation Project“), ke kterému podle pravidel fungování EU dochází 7 let po vstoupení dané směrnice v platnost. Pro Směrnici INSPIRE bude 7 let v květnu 2014. Všechny subjekty zainteresované v INSPIRE, tedy poskytovatelé, uživatelé z řad veřejnosti i z veřejné správy, firmy, školy, neziskové organizace atd. budou požádáni, aby vyplnili dotazník zaměřený na implementaci jednotlivých součástí infrastruktury INSPIRE.

Dotazník bude k dispozici pravděpodobně od poloviny září a na jeho vyplnění bude 8 týdnů. O jeho zveřejnění vás samozřejmě budeme informovat.

Nejste součástí INSPIRE mailing listu? Zašlete své kontaktní údaje na inspire@cenia.cz.