Články

Národní geoportál INSPIRE

AktualitaGeoportalLogo.jpg

Dnes 20.1.2011 byla spuštěna první verze Národního geoportálu, geoprotál je dostupný na adrese http://geoportal.gov.cz.
První verze geoportálu má pouze částečnou funkcionalitu, ale splňuje všechny současné požadavky směrnice INSPIRE. Tato verze slouží zejména pro registraci povinných subjektů a následné vytvoření a zobrazení metadat, vyplnění monitoringu za rok 2010 a registraci vyhledávacích a zobrazovacích služeb.
Další funkcionalita bude přibývat postupně během roku 2011, plně funkční geoportál bude přístupný v průběhu roku 2012.