Archív článků - Červen, 2014

3. české uživatelské fórum Copernicus

Ve dnech 11. a 12.6.2014 proběhl v prostorách Ministerstva dopravy již 3. české uživatelské fórum Copernicus. Letošní ročník, jehož hlavními tématy byla radarová data a navazující služby Copernicus, byl pořádán jako doprovodná akce konference European Space Solutions. ... více »

Připomínkování zprávy z projektu „INSPIRE Policy Evaluation“

Evropská komise zveřejnila draft výsledků z projektu „INSPIRE Policy Evaluation“, ve kterém měli členské státy možnost vyjádřit své zkušenosti s INSPIRE. Draft je nyní možné připomínkovat. Své připomínky můžete zasílat na inspire@cenia.cz nejpozději do 29. července 2014 vyplněné v přiložené šabloně. ... více »

Monitoring 2014 (za rok 2013)

Logo INSPIRE

Česká republika zpřístupnila v roce 2014 již po šesté indikátory pro monitoring. Tyto indikátory jsou získány jako automatický souhrn dílčích monitoringových seznamů od jednotlivých poskytovatelů z Národního geoportálu INSPIRE. Tento automatický seznam pak však prochází „ruční“ úpravou tak, aby do Evropy bylo odevzdáno následující: ... více »